УЧЕСТВО НА САЕМИ

  • Првата промоција на НВО ЗРАТ се случи за време на „Поречкиот панаѓур“, кој беше организиран во Самоков, од страна на МЗ Растеш, претставуваше прва поголема манифестација со која членовите на ЗРАТ го започнаа своето работење и патување кое постојано им нуди нови и нови предизвици.
Poreche