Продукција на ДВД „Голем Град“

Име на проектот: Продукција на ДВД „Голем Град“ Финасиран: Светска банка и Министерство за култура на Р. Македонија Програма: Развој на општините преку културата Период на имплементација: 2006 Цели на проектот: Изработка и продукција на промотивно ДВД за единствениот остров во Р. Македонија, островот Голем Град кој се наоѓа во водите на Преспанското Езеро. Целта на овој проект беше да се изврши популаризација на културното и природното наследтво со кое се карактеризира овој остров, и воедно да се презентира и традиционалното културно наследство во поширокиот дел на регионот на Преспа. Имплементатор: Здружение за развој на алтернативен туризам Љубојно