ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ ТУРИ

  • Во соработка со Американската амбасада во Скопје, беше организирана и реализирана еднодневна тура наменета за амбасадортот на САД Пол Волерс
  • Во соработка со Федерација на Фармерите на Република Македонија (ФФРМ ) беа планирана и реализирани еднодневни туристичка тури во чии рамки на нивните гости од Косово, им беа презентирани потенцијалите на Преспанскиот регион, познат по производството на јаболка.
Turistichka tura