ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ

Како реализатор на проектот за рестварацијата на последната активна воденица во с. Љубојно, а во соработка со МЗ на с. Љубојно, ЗРАТ се појави како домаќин на повеќе промоции на ниги од локални автори, литературни читања и други културни настани.